html-mockup
html-mockup

PROJEKT 01

projektarbete i webbutveckling

Som projektarbete i kursen Webbutveckling I skulle vi göra en fullt fungerande hemsida med hjälp av HTML och CSS. Jag valde att göra en kopia av min portfoliosida.

 

På den här hemsidan har jag skrivit all HTML-kod samt all CSS-kod själv. Jag har också implementerat JS-kod för att öka hemsidans funktionalitet. 

Hemsidan är fullt responsiv och fungerar likvärdigt i alla större webbläsare som Chrome, Edge, Safari och FireFox.

I processen för att genomföra projektarbetet har jag själv skapat en grafisk profil med utvalda typsnitt och färger.

Klicka på bilden för att se fler. 

Du kan besöka hemsidan här