arbetsförmedlingen
arbetsförmedlingen

PROJEKT 02

Projektarbete i JavaScript

I kursen Grundläggande programmering för JavaScript genomförde jag ett godkänt projektarbete. 

I projektarbetet har vi blivit tilldelade HTML- och CSS-kod för en hemsida. Sedan har jag skrivit all JavaScript-kod själv för att skapa funktionaliteten på hemsidan.

I arbetet skulle vi hämta data från Arbetsförmedlingens API och visa upp den på hemsidan. 

I arbetet ingick att hämta information från databas med hjälp av AJAX-anrop samt att DOM-manipulera hemsidan och skapa upp html-objekt med hjälp av JavaScript-kod. 

Projektarbetet innehöll tre obligatoriska funktioner samt tre frivilliga att utföra. Jag skapade de tre obilgatoriska framgångsrikt samt la till funktionalitet för att kunna välja ut att enbart visa IT-tjänster samt att kunna välja vilket antal annonser du vill visa på hemsidan. 

Klicka på bilden för att se fler. 

Du kan se min JS-kod här

Vill du testa funktionerna kan du göra det här