facebook_cover
facebook_cover
_fullstor.png

PROJEKT 05

skarpt projekt

Jag har tagit fram en ny hemsida till Pingstförsamlingen i Leksand. Arbetet pågick under 2,5 vecka. I arbetet att ta fram en ny hemsida använde jag mig av Wix, detta för att de sedan enkelt själva ska kunna redigera hemsidan samt lägga in ny information. 

I arbetet tog jag också fram en ny logotyp för församlingen i stående och liggande format.

leksandpingst.se