cetler_mockup_utsida_2.0
cetler_mockup_utsida_2.0
cetler_mockup_insida_2.0
cetler_mockup_insida_2.0

PROJEKT 06

skarpt projekt

Under studietiden på högskolan arbetade jag internt med Centrum för turistnäring. En del av arbetet jag gjorde för dem för att ta fram en ny informationsfolder om programmet. 

Detta är resultatet av det arbetet.