mesh
mesh
halvmesh
halvmesh
helmesh
helmesh

PROJEKT 07

Skolprojekt

Under utbildningen läste vi en kurs i programvaran Adobe illustrator. Slutuppgiften i den kursen var att skapa en exakt kopia av en bild. Jag valde att göra en kopia av en bil. 

Den översta bilden visar resultatet av mitt arbete (det är alltså illustrationen) och bilderna nedanför visar en del av meshen jag byggde upp i Illustrator.