broschyr
broschyr
uppslag
uppslag
omslag
omslag
hemsidan
hemsidan

PROJEKT 08

Skarpt projekt

Under skoltiden arbetade jag som formgivare hos Kraftplan tillsammans med tre andra studenter. En utav våra kunder var Musik vid Siljan. Jag och min kollega Josefin från Grafisk design tog tillsammans fram designen för den folder som fanns tillgänglig under musikveckan. Vi hjälptes tillsammans åt för att ta fram de grafiska elementen, sedan skapade Josefin layouten i foldern och sedan sammanställde vi foldern tillsammans. 

Under projektet administrerade jag och uppdaterade också deras hemsida via Wordpress samt att jag ansvarade för deras sociala medier.