Kvinnofrukost 1
Kvinnofrukost 1
Kvinnofrukost 2
Kvinnofrukost 2
Vi-lunch i kyrkan
Vi-lunch i kyrkan

PROJEKT 09

Privat projekt

På fritiden skapar jag frekvent material till olika församlingar i Dalarna-området. Här finns några exempel på affischer jag layoutat. 

Klicka på dem för att se bilden i sin helhet.