taco_redigerad
taco_redigerad

PROJEKT 15

Skolprojekt

I den sista webbaserade kursen på högskolan fick vi i uppgift att skapa en hemsida som skulle vara en bokhandel. Vi fick själva bygga upp hemsidan med HTML, CSS, JavaScript och sedan implementera PHP för att få hemsidan att hämta information från vår egna databas vi skapat. 

På den här hemsidan har jag själv med kod skapat startsidan samt medföljande flikar. Den grafiska profilen tog vi fram tillsammans.

För att skapa layouten använde jag mig av bootstrap, detta för att enkelt kunna göra den mobilanpassad.

Jag var gruppledare och projektledde arbetet av hemsidan. Lina Wiklund har själv skapat alla illustrationer vi använde oss av samt gjorde bilderna redo för hemsidan. Hon gjorde också vår "card-sorter" till startsidan där alla produkter finns. Malin Gustafsson byggde själv produktsidan, dit du kommer efter du tryckt på en bok. 

Du kan besöka hemsidan här